פסילת רישיון נהיגה

פסילת רישיון נהיגה

הרבה נהגים חוששים לרישיונם עקב מעורבות בתאונות דרכים.

אין ספק, שאם חלילה גרמת לתאונה קשה, כיוון שעברת עבירת תעבורה, כל מקרה נבחן לגופו בבית המשפט. עם זאת, יש מקרים בהם בית המשפט מחויב לפי החוק לקבוע עונש פסילת מינימום.

העניין הנוגע לתאונת דרכים מתאר מצבים בהם קיימת פסילת מינימום של שלושה חודשים ומונה את העבירות- אשר אם הורשעת בהם- (בבית המשפט) יישלל רישיונך לשלושה חודשים.

בין היתר, באם עברת עבירת תנועה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש.

מהן העבירות?

נהיגה רשלנית, אי עצירת הרכב לפני מסילת ברזל, נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, אי-מתן זכות קדימה לפי תמרור.

כלומר- אם גרמת לתאונה בה נחבל אדם, תוך שעברת עבירת תעבורה, בית המשפט, לאחר שקבע כי ביצעת את העבירות, חייב לפסול את רישיונך לשלושה חודשים מינימום וזאת בנוסף לכל קנס או עונש אחר שהוא ייקבע.

כלומר- אם חלילה הייתם מעורבים בתאונת דרכים, אך אינכם אשמים ושמרתם על כל הכללים- אין חשש כי רישיונכם ייפסל.

ישנם גם מקרים של פסילה מנהלית, וזאת עוד לפני שהגיע המשפט.

מהי פסילה מנהלית?

מדובר על פסילה בידי קצין משטרה:

אם היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה (לדוגמא: אי-מתן זכות קדימה בצומת או עקיפה בדרך לא פנויה, חציית קו הפרדה רצוף), או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה שלו.

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים.

(2) בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.

כלומר- ברור הוא שאם חלילה נהגתם תחת שכרות או למשל במהירות מופרזת- יש סמכות למשטרה לשלול את רישיונכם במקום! אם הייתם מעורבים בתאונה ויש חשד שהתאונה נגרמה עקב הפרת כללי התנועה על ידכם- יש סמכות לשלול לכם את הרישיון שלילה מנהלית.

עו"ד ליאת כהן- מתמחה בתעבורה ורוכבת מקצועית.

image