ביטוח והשתתפות עצמית- מה זה אומר?

ביטוח והשתתפות עצמית- מה זה אומר?

זהירות מלכודת! – פוליסות ביטוח חובה הכוללות השתתפות עצמית מוגדלת

כידוע לכל נהג בכלל ורוכב דו גלגלי ממונע בפרט, החוק מחייב כל רוכב אופנוע/קטנוע להיות מבוטח בביטוח חובה. חל איסור מוחלט על שימוש בכלי רכב ללא תעודה מקורית המאשרת את תוקפו של ביטוח החובה. המחוקק אף קבע עונשים של מאסר בפועל ופסילת רישיון נהיגה, בנוסף לעונשים נוספים, במקרה של אי מילוי חובה מהותית זו.
מטרתו של ביטוח החובה, הינו כיסוי נזקי גוף (בלבד) אשר נגרמו לנהג האופנוע/קטנוע, לנוסעיו, להולכי רגל ולכל אדם אחר וזאת במידה ונפגעו מהשימוש אופנוע/קטנוע.
למרבה הצער, מימושה של חובה זו הנה תענוג יקר למדי, המהווה נטל כבד על ציבור הנהגים הדו גלגליים. ידוע כי פוליסת ביטוח חובה לאופנוע/קטנוע יקרה משמעותית יותר מפוליסת ביטוח חובה לרכב. הדבר נובע ממספר סיבות. העיקריות בהן משום שנהיגה על אופנוע /קטנוע נחשבת מסוכנת הרבה יותר מנהיגה ברכב רגיל הואיל ונהג האופנוע/קטנוע חשוף יותר וממוגן פחות מנהג הרכב הרגיל ואף מכיוון שהסיכוי לתאונת דרכים הנובעת משימוש בכלי רכב זה ובה תתרחש פגיעת גוף, גדול משמעותית.
תעריפי ביטוח חובה לאופנוענים מחושבים הלכה למעשה על פי מס' קריטריונים כגון: גיל הנהג, ותק נהיגה ברכב, נפח מנוע, מס' תאונות בעבר של הנהג, מס' הרשעות קודמות ועוד.
בעקבות לחצים רבים שהפעילו רוכבי האופנועים בגין התעריפים הגבוהים של ביטוח החובה (מי זוכר את מחאת האופנועים מאוקטובר 2009?), הוחלט על החלת רפורמה אשר מטרתה הנה הפחתת פרמיות ביטוחי החובה אותה משלמים רוכבי הדו גלגליים.
הוחלט ליצור מנגנון הפחתה לפיו תועלה משמעותית ההשתתפות העצמית בתמורה להורדת תעריפי פרמיית הביטוח המשולמת. בהתאם לכך בשנת 2010 הוחלט ע"י המפקח על הביטוח כי ההשתתפות העצמית המקסימאלית לפוליסות ביטוח חובה של אופנועים או קטנועים לא תעלה על 25,000 ₪. בהתאם לכך החלו המבטחות להציע למבוטחים אופציית אשר מוזילה לכאורה את פרמיית הביטוח באמצעות בחירה במרכיב השתתפות עצמית מינימלית של המבוטח בכל אירוע ביטוחי בסך של 25,000 ₪. כמו כן במקרה זה, לא יקבל המבוטח כל פיצוי בגין 7 הימים הראשונים בגינם לא יכול היה לעבוד (אובדן כושר השתכרות).
ההנחה בפועל ממנה נהנים כביכול המבוטחים עומדת על סכומים שנעים בין כמה מאות שקלים עד לסך משוער של כ-1,000 ₪.
יישום הרפורמה הביא למצב בו מוצעים כיום 2 סוגים של ביטוחי חובה לציבור המבוטחים: ביטוח חובה ללא השתתפות עצמית (או לחילופין השתתפות עצמית נמוכה) וביטוח חובה עם השתתפות עצמית גבוהה ביותר – עד לסך האמור של 25,000 ₪.
רבים מרוכבי האופנועים/קטנועים אצו רצו ורכשו לעצמם את פוליסת הביטוח הכוללת בתוכה מרכיב השתתפות עצמית גבוה מבלי להבין את משמעות בחירתם. כמובן שהבחירה נעשתה מסיבות כלכליות גרידא ונעשתה עקב התעריף המוזל בהתעלם מהתוצאה הלכה למעשה.
האם לכך פיללו רוכבי האופנועים/קטנועים? אני בספק. אין לי ספק שהגורם אשר מרוויח מהרפורמה הנן המבטחות עצמן.

מה המשמעות של ביטוח חובה מוזל הכולל השתתפות עצמית
בכדי להבין את האמור לעיל, על הקורא להבין מס' דברים;
ראשית, יש לציין כי מניסיוני ולבטח מניסיונכם (הכואב והמצער), הסיכוי שרוכב דו גלגלי אכן ינצל את הביטוח אינו נמוך כלל וכלל. מעניין לדעת כי מרבית התביעות המוגשות ע"י אופנוענים אשר נפגעו בתאונות דרכים מדי שנה הנן תאונות קלות היינו החלקות, שפשופים ומכות קלות יחסית אחרות. פגיעות אלו דורשות בד"כ טיפול רפואי ראשוני באמצעות ביקור בחדר מיון של בית החולים. לעיתים אף תלווינה פגיעות אלו באשפוז קצר בבית החולים, אך במירב המקרים לאחר מס' ימי מחלה חוזרים הנפגעים אט אט לעיסוקם הרגיל.
כאשר מבטחת מנפיקה פוליסת חובה למבוטח, אשר מכילה הסתייגות הקובעת "השתתפות עצמית בנזק שאינו נזק ממוני עד 25,000 ₪ (לדוגמא כאב וסבל אשר יוסברו להלן) ואף אובדן השתכרות עד 7 ימי עבודה". הכוונה בפועל הנה כי המבוטח מסכים מראש לכך שלא יקבל כל פיצוי בגין כאביו וסבלו עד לסכום האמור בהשתתפות העצמית וגם שלא יפוצה בגין 7 ימי העבודה הראשונים שבהם לא עבד ולא קיבל שכר לאחר התאונה. דהיינו, בפוליסת ביטוח חובה זו לאחר שייקבע סכום הפיצוי (כמובן אם בכלל), תנוכה ראשית ההשתתפות העצמית עליה וויתר מראש המבוטח, שהרי כנגד הסכמה זו ניתנה למבוטח הנחה. כך לדוגמא נניח ונקבע כי למבוטח מגיע פיצוי בסך כולל של 15,000 ₪, מכיוון שהשתתפות העצמית עומדת על סך של 25,000 ₪, לא יקבל המבוטח אף לא שקל אחד כפיצוי על נזקיו וזאת למרות שנפגע בתאונה וסבל מהפציעה. חלקכם למד בדרך הקשה ויודע שמקרה זה יכול להיות כואב למדי.
יש להבין מהם מרכיבי הפיצוי בפוליסת ביטוח חובה
1.      פיצוי בגין כאב וסבל– זהו פיצוי בגין "עוגמת נפש" לנפגע, כאשר גובה הפיצוי תלוי בעוצמת הפגיעה ואחוזי הנכות שנותרו אם בכלל.
2.      פיצוי בגין הוצאות רפואיות ועזרה צד ג' – כלל הוצאות רפואיות להן זכאי הנפגע בתאונת דרכים לרבות עזרה שקיבל מבני משפחתו ו/או מאדם חיצוני (מטפל וכו').
3.      פיצוי בגין אובדן השתכרות– הכולל פיצוי בגין אובדן כושר עבודה בעבר, הווה ובעתיד.
כאשר מדובר בתאונות דרכים קלות, מרכיבי הפיצוי הנפוצים והעיקריים משולמים בגין כאב וסבל והפסד ימי השתכרות לעבר, הווה ולעתיד. במקרים דנן, הפיצויים המרביים שניתן לקבל מחברת הביטוח (בהנחה שאין נכות ומדובר בתביעה של כאב וסבל בלבד) עומדים כיום על סך משוער של כ-17,000 ₪ ויודגש, מי שרכש את פוליסת ביטוח החובה הכוללת השתתפות עצמית לא "ייהנה" בכלל מהפיצוי המגיע לו עקב נזקיו הואיל והסכים להשתתפות עצמית עד 25,000 ₪. יוצא שבמקרה של רוכבי קטנועים/אופנועים אשר נוהגים כל יום וכל היום ומבלים זמן רב על הכביש ואף מעורבים במספר תאונות דרכים במהלך השנה ,יוצא שכרם בהפסדם. כל זאת בעבור חסכון מאות שקלים בודדים אשר נחסכו כביכול בביטוח המוזל.
למען ההמחשה חשבו על רוכב דו גלגלי שנפגע בתאונה לאחר 5 שנות ביטוח. החסכון המצטבר בפרמיית הביטוח יעמוד על סך מקסימלי משוער של כ-5,000 ₪ ולעיתים אף פחות מכך. לעומת זאת הפיצוי האפשרי מחברת הביטוח יכול לעמוד על כ-17,000 ₪ ולכך יש להוסיף את הפיצוי בגין אובדן ההשתכרות, כ"א בהתאם למשכורתו שלו.
האם החיסכון באמת כדאי?

סיכומו של דבר
במצב הקיים, מדובר לחלוטין בעסקה לא כדאית מבחינה כלכלית, שכן בעבור הנחה מזערית ולא משמעותית מוותר רוכב האופנוע/קטנוע על עשרות אלפי שקלים אשר יגיעו לו, היה ותאונת הדרכים אכן תתרחש רחמנא ליצלן.
במהלך שנות עבודתי ומאז יצאה לפועל אותה רפורמה כביכול, ייצגתי אינספור לקוחות – רוכבי אופנועים וקטנועים אשר רכשו את הפוליסה המוזלת אשר כללה את רכיב ההשתתפות העצמית המוגדלת והופתעו לגלות ברגע האמת כי הפוליסה שנחשבה לזולה, הפכה בן רגע לפוליסה יקרה ביותר וכך נגרמו להם נזקים אדירים.
אציין אף, כי נתקלתי בלא מעט מקרים בהם רוכבי האופנוע לא היו מודעים כלל ועיקר לסעיף  ההשתתפות העצמית וטענו שסוכן הביטוח אף לא עדכן אותם על כך!
על כן, אינני ממליצה להתפתות ולרכוש ביטוח חובה עם השתתפות עצמית מוגדלת ואך אני מציעה לכל קורא לבחון בשבע עיניים את פוליסת הביטוח שברשותו תוך ערנות גדולה לנושא זה.

הכותבת עוסקת בייצוג תובעים נגד חברות ביטוח בתאונות דרכים ונזקי גוף.

עו"ד מירב קרן, משרד עו"ד קרן ושות'
פורסם בגיליון 1 | מגזין אגוריידר | ינואר 2014

כתיבת תגובה